kenkyuu logo

て-form

Te-formen eller て-form är en vanlig typ av verbkonjugering som kan användas för att sammankoppla verb med varandra. Då fungerar Te-formen som ett "och". Ett exempel är いってかいます som betyder "gå och handla". I detta fall konjugeras det första verbet いく (att gå) till いって varpå man lägger till かいます (att handla/köpa). Te-formen kan också användas för att be folk att göra saker och för att beskriva om det är okej att göra olika saker.

Konjugering

る-verb (ichidan) är enkla att konjugera då man bara substituerar る med て och sedan är allt klart. Man bör dock se upp för godan-verb som slutar på る då dessa konjugeras annorlunda.

Exempel:

食べる>食べて (att äta)
見る>見て (att se)

Godan verb är lite krångligare då man måste ta hänsyn till moran som kommer före う. Regler och exempel följer nedan.

Ändelser som ger "tte": う+つ+る>って:

買う>買って (att köpa)
待つ>待って (att vänta)
分かる>分かって (att förstå)

Ändelser som ger "nde": む+ぬ+ぶ>んで:

飲む>飲んで (att dricka)
死ぬ>死んで (att dö)
遊ぶ>遊んで (att leka)

Ändelser vid く+ぐ+す:

く>いて Exempel: 咲く>咲いて (att blomma)
ぐ>いで Exempel: 泳ぐ>泳いで (att simma)
す>して Exempel: 消す>消して (att sudda/avlägsna/ta bort)

行く konjugeras dock som 行って

Oregelbundna verb måste man lära sig utantill, する blir して och 来る blir 来て.

Sammankoppling av Verb

I repliken いってきます (ittekimasu) kopplas 行く ihop med 来ます vilket ger direktöversättningen jag går och kommer tillbaka. Man kan också använda detta i dåtidsform genom att konjugera det andra verbet till dåtidsform. Exempel på detta är コーヒーを飲んで大学に行きました som betyder "jag drack kaffe och gick till universitetet".

Beordringar och Tillstånd/Förbud

Om man har sett en anime eller två har man säkert hört "chotto matte kudasai" vilket betyder "vänta lite är du snäll". Reglerna som gör detta till en efterfrågan/order är att ett verb i Te-form fungerar som en order om det avslutar meningen. Om kudasai läggs till så låter det artigare.

Det finns även ett annat användningsområde vilket är att efter て lägga till もいいです vilket betyder att det är "okej" eller att "det går bra" att utföra handlingen som verbet avser.

Ett exempel på det är 座ってもいいです (det går bra att sitta)
Eller ここで吸ってもいいです (det går bra att röka här).
Om man vill fråga om tillstånd att göra något kan man säga 食べてもいいですか (är det okej om jag äter).

Förbud bygger på samma princip som tillstånd men man lägger då till はいけない efter て. Om man ser en skylt med texten タバコを吸ってはいけない så betyder det att rökning är förbjuden. Om man vill säga det på ett artigare sätt säger man: タバコを吸ってはいけません.

Te-form hos Adjektiv

Precis som verb kan adjektiv sammakopplas för att beskriva saker med flera egenskaper samtidigt. Det får dig att låta mer naturligt. En viktig detalj är att adjektiv med negativ innebörd inte bör sammankopplas direkt med adjektiv med positiv innebörd och vise versa.

Då man konjugerar adjektiv till Te-form så byter man ut い för い-adjektiv till くて och för な-adjektiv lägger man tillで på slutet. Man bör dock se upp då vissa な-adjektiv slutar på い.
Ett exempel är: 花が大きできれいです (blomman är stor och vacker)
Eller: 部屋は汚くて小さかったです (rummet var ostädat och litet)