Välkommen till kenkyuu.se, en webbsida jag tillhandahåller för att leka med webbdesign och studera japanska.

こんにちは!日本語や科学の勉強ためにこのwebサイトを作りました。よくスウェーデン語で書きますが、日本語で時々書こうとします。

Nitrated methyl benzoate

2022-07-13

Nu blommar krassen, och snart blommar digitalisen och det är ju inte helt fel nu när det sägs vara inne med digitalisering, fast det är ju klart att precis som krassen är digitalisen ute, つづく。。。

ekolvsliknande flaska som svg med vita kanter och röda tecken

2022-5-18

Nu har jag uppdaterat logotypen och skrivit en implementering av markdownbilder i C. Men min version är såklart bättre eftersom man kan lägga till css-klassnamn genom att skriva klassnamnet mellan två kolon på slutet av raden.
![alternativ text](bildadress.jpg "bildtext/titel"):cssklass:

2022-5-15

Nu finns det en jättekoooool knapp på den här webbsidan som visar ett periodiskt system med ett javascript. Att progga JS är lite som att gå ut i snickarboden och vara kreativ, ...fast ändå inte, men nästan.

2022-4-28

Vad är egentligen skillnaden på gräs och gräs?. Det finns många arter av gräs och vissa arter kan vara svåra att skilja åt, men de har alla en optimal växtmiljö och skötsel. Många människor tänker inte så mycket på gräs men de som spelar golf kan ha lagt märke till att gräset som finns på "greenen" är betydligt kortare än i en vanlig villaträdgård. Egentligen finns det ingen större genetisk skillnad på det gräs som växer på "greenen", jämfört med villagräsmattan, förutom att det förmodligen finns fler grässorter i villaträdgården.

Detta har att göra med att vissa grässorter tycker om olika miljöer, och på golfbanor skapar man medvetet en speciell miljö där en gräsart trivs mycket bra. Fördelen med detta är att det är lättare att förutspå hur mycket slitage gräset klarar och skötselåtgärderna blir mer effektiva eftersom samtliga grässtrån gynnas av en viss behandling. Men det är inte alltid en fördel att bara ha en sorts gräs, speciellt inte när man har fel sorts gräs. Detta för oss in på debatten "poa eller rödsvingel" eller "ogräs eller ädelgräs". En debatt som för greenkeepern är lika central som "emacs eller vim" är för datateknologen.

Den ena grässorten poa, kräver mer näring och mer vatten än rödsvingel. Den klarar dock hårdare slitage och kan klippas något lägre (3,5mm - 4mm) än rödsvingel (4,5 - 5mm). Poa växer snabbare och finns nästan överallt, men detta kommer såklart med sina problem. Då poa växer snabbt och dör (eftersom det inte är en perenn,) skapas det mycket dött växtmaterial i det övre skiktet av gräsmattan. Detta skapar ett skikt med hårdpackat halvförmultnat växtmaterial precis vid jordytan som vatten knappt kan tränga igenom, vilket i sin tur gör så att vattnet bara rinner bort eller dunstar av sakta i ytskiktet.

När vattnet ligger kvar i ytskiktet kan det leda till svampangrepp men även torka då vattnet inte tränger ned i jorden ordenligt. Detta löser man genom att vertikalskära, då man med vertikalt riktade knivar river upp det döda växtmaterialet ur gräsmattan. Vertikalskärning är dock ett omfattande mekaniskt ingrepp som inte alla grässorter klarar av så bra, men poa klara detta vilket är tur eftersom en poa-baserad gräsmatta ofta kräver detta (för att vara grön och vacker).

Rödsvingel å andra sidan är en perenn, vilket betyder att gräsplantorna inte går igenom generationer såsom poa. Den växer även saktare vilket minskar behovet av näring, vatten och bildandet av dött gräsmaterial. För att sköta om rödsvingel krävs således inte lika mycket konstbevattning, bekämpningsmedel eller skötsel, vilket i sin tur betyder att det är betydligt billigare och mer miljövänligt att ha rödsvingel istället för poa.

En vanlig ursäkt för att ändå använda poa är att det är möjligt att klippa lägre, vilket minskar rullmotståndet för golfbollar, men vid 5mm är det onödigt att gå lägre, då onduleringar i gräsmattan kan göra det onödigt svårt för den medelmässiga golfspelaren (och även proffset som vill svassa och ha sig,) att få i den i hålet. Därför bör man alltid använda rödsvingel precis som man alltid bör använda vim.

2022-3-14

Det är skillnad på att ge intryck och på att ge utryck, att ge utryck är både lättare och mindre betydelsefullt än att ge intryck, vilket i vissa fall, är helt utanför vad man kan kontrollera. En dag kan man kanske ge intryck hos vissa personer om det roar en, annars kanske man kan välja att smälta in i bakgrunden. Jag har nu valt att låta bakgrunden till texten smälta in i bakgrunden till sidan i en uppdaterad version av kenkyuu.se:s stylesheet.

2021-12-23

Mitt lilla hobbyprojekt BLUSH (BSD Linux "U" Static HTML) kan nu generera och koppla samman statiska webbsidor från markdown. Alla funktionaliteter är dock inte färdiga ännu men vi kommer dit så småningom. Just nu används BLUSH för att generera hmtl till denna hemsida.

IRC: ove at libera.chat
Github: 6f7665
Sidan är byggd med: CSHG