kenkyuu logo

Att referrera i japanska

Att referera i japanska är ganska enkelt. Man anger personen eller källan som subjekt med partikeln は varpå man lägger till påståendet följt av と言っています。 Direktöversatt är det som att säga " säger ". Om man läst påståendet i en artikel kan man istället använda 書く (att skriva) och då blir det "と書いています" i slutet av meningen.

Speciella Regler:

Om påståendet slutar med ett adjectiv eller verb lägger man inte till ett だ före と言っています, om det slutar på ett substantiv används dock だ.
Om man pratar om en annan persons känslor kan man inte säga が好きです, här måste man använda 好きと言っています.

Exempel

父は料理を作るのが好きと言っています。= Pappa tycker om att laga mat.
先生は勉強するほうがいいと言っています。 = Läraren föreslår att man studerar.
先生はこれがペンだと言っていました。= Läraren sa att det här är en penna.