kenkyuu logo

Partiklar

I japanskan finns det partiklar som ändrar betylsen för ordet som kommer före partikeln. Partiklar skrivs med hiragana. De första partiklarna man lär sig i japanskan är oftast の (uttalas "NO") och は (uttalas "WA"). は skapar mycket förvirring då det är kanan (hiraganatecknet) för "HA" men uttalas "WA". Konnichiwa slutar med partikeln は och stavas således som こんにちは ("KO - N - NI - CHI - HA").

Men vad gör partiklarna?, -Partiklarna ändrar funktionen för ordet före partikeln så man kan säga att det är en typ av konjugering. Partiklar kan även förmedla viss nyans i språket. Partikeln の kan användas för att markera att ordet efter ägs av ordet före.
Exempel:
"Watashi no ringo" = "mitt äpple"
"Kare no kaban" = "hans väska"

は är en ämnespartikel. Det går nästan att översätta は till "när det gäller ..." eller "angående ...". I exemplet "kyou ha iitenki desu" kan man översätta "kyou ha" till "när det gäller denna dag" eller kanske snarare "idag". Hela meningen betyder "Idag är det vackert väder" が ("GA") är en objektpartikel, den markerar vilket ord som ett adjektiv avser.
Exempel:
"Ringo ga ookii desu" = "äpplet är stort"
"Kuruma ga hayai desu" = "bilen är snabb" を är också en objektpartikel men den markerar vilket ord ett verb avser. Som bekant avslutar alltid verbet meningen, men för att veta vilket ord verbet avser använder mna を som uttalas "O".
Vi kan jämföra dessa två exempel:
Tom-san wo kame ha tabemashita = herr Tom blev uppäten av en sköldpadda
Tom-san ha kame wo tabemashita = herr Tom åt en sköldpadda Partiklar har stor betydelse i japanska då det kan vara skillnaden mellan att äta och att ätas. Ordföljden har dock mindre betydelse förutom att verbet kommer sist i de flesta fall.