kenkyuu logo

Kana

Nedan kan en tabell med kana åskådas. Den följer mönstret hiragana / katakana / romaji.
Utdaterad kana visas inte utan markeras enbart med --

あ ア a い イ i う ウ u え エ e お オ o
か カ ka き キ ki く ク ku け ケ ke こ コ ko
が ガ ga ぎ ギ gi ぐ グ gu げ ゲ ge ご ゴ go
さ サ sa し シ shi す ス su せ セ se そ ソ so
ざ ザ za じ ジ ji ず ズ zu ぜ ゼ ze ぞ ゾ zo
た タ ta ち チ chi つ ツ tsu て テ te と ト to
だ ダ da ぢ ヂ di づ ヅ dzu で デ de ど ド do
な ナ na に ニ ni ぬ ヌ nu ね ネ ne の ノ no
は ハ ha ひ ヒ hi ふ フ hu へ ヘ he ほ ホ ho
ば バ ba び ビ bi ぶ ブ bu べ ベ be ぼ ボ bo
ぱ パ pa ぴ ピ pi ぷ プ pu ぺ ペ pe ぽ ポ po
ま マ ma み ミ mi む ム mu め メ me も モ mo
や ヤ ya -- ゆ ユ yu -- よ ヨ yo
ら ラ ra り リ ri る ル ru れ レ re ろ ロ ro
わ ワ wa -- -- -- を ヲ wo
ん ン n