kenkyuu logo

Data och information

Data och information förväxlas ofta men de är inte heller helt olika. Data kan vara ett nummer eller en textrad som i sig inte är så användbar för någon. När data arrangeras och sorteras på ett sätt så att man kan tillgodogöra sig den och på så sätt få förståelse och eller kunskap är det information. En tabell med gps-kordinater och temperaturer är ett exempel på data, och en väderkarta är ett exempel på information.

Informationssystem

Ett informationssystem är ett system som hanterar flöden av data och information. Människor, djur, mekaniska såväl som digitala maskiner kan ingå i ett informationssystem även om man ofta tänker på datorer när man pratar om informationssystem. Digitala informationssystem dominerar dock kraftigt då de är så effektiva, ett epostmeddelande är ju mycket snabbare och billigare än en brevduva.

Olika typer av IT-system

Det finns fyra olika huvudindelningar av informationssystem: operational support system, management support system, decision support system, och strategic planning system. Kategorierna brukar överlappa men fyller olika roller i en hierarkisk ordning.

Operational support systems

Operational support systems brukar sköta automatiska saker där beslut tas baserat på ett strikt regelverk. Detta innefattar bland annat saker som lagerstatus, kundregister och bokföring. Det är ovanligt att en organisation inte använder ett digitalt operational support system nuförtiden då datorer finns lättillgängliga och är väldigt effektiva för detta ändamål.

Informationssystem för taktiska beslut

Lite högre upp i hierarkin hittar vi de mer taktiska informationssystemet. Här har vi bland annat management support systems, som kan vara till ledning då man försöker utnyttja resurser mer effektivt, och decision support systems som kan hjälpa en att hitta nya möjligheter att utföra uppdraget (att tjäna pengar till exempel).

Strategic planning systems

Strategic planning systems hjälper ledningen i ett företag att ta strategiska beslut för att få fördelar, såsom en unik säljposition, genom att analysera marknaden och företagets egna styrkor och brister.


Källor: Essentials of Information Systems, Jonas Flodén, andra upplagan, publicerad 2018, ISBN: 9789144123486